dissabtes lúdics

Sortir els dissabtes

Amb Dissabtes lúdics Ludàlia proposa diferents sortides de dia per la ciutat aprofitant la gran oferta que hi ha a Barcelona.

Dissabtes cada 15 dies!!